Informacje

Producenci

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Regulamin sklepu www.zielarniakujawska.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Zielarnia Kujawska, dostępny pod adresem www.zielarniakujawska.pl, prowadzony jest przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zielarnia Kujawska Małgorzata Rudzińska, zwaną dalej "Sprzedawcą", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 8881572509, numer REGON: 310310380. Siedziba sklepu znajduje się we Włocławku, przy ul.Kilińskiego 7. Można skontaktować się z nami pod numerami telefonu: 517-194-501, oraz za pośrednictwem adresu mailowego: zielarnia.kujawska@wp.pl.

2. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej „Kupującym”, może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

3. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym www.zielarniakujawska.pl. Korzystanie ze strony internetowej www.zielarniakujawska.pl  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy zielarniakujawska prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów zielarskich, suplementów diety, zdrowej żywnośći,  naturalnych kosmetyków i wyrobów toaletowych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod numerami telefonu 517-194-501 albo przez stronę stronę www.zielarniakujawska.pl przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie będą realizowane tylko za pomocą metody płatności przelewem bankowym. Produkty zamówione telefonicznie lub za pomocą strony www.zielarniakujawska.pl wysyłany jest w ciągu 48 godzin, licząc od daty wpływu płatności na konto.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Zielarnia Kujawska są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronie www.zielarniakujawska.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów podanych na stronie internetowej sklepu zielarniakujawska w każdym czasie, przy czym zmiana ta nie będzie dotyczyła zamówień juz opłaconych.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firmkurierskich. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu w § 2 "Sposoby składania zamówienia, realizacja zamówienia, sposoby płatności i koszty dostawy".

5. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej "UODO") informujemy, że w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego Zielarnia Kujawska  z siedzibą we Włocławku, ul. Kilińskiego 7, dochodzi do sytuacji, w których podajecie Państwo swoje dane osobowe. Podstawą przetwarzania wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych są niezależne od siebie przesłanki określone w art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność dokonywania operacji na danych osobowych w związku z realizacją umowy zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego (realizacja zamówienia), oraz niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie. Przetwarzanie danych osobowych może nastąpić także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia Państwa praw i wolności (art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO). Zielarnia Kujawska Małgorzata Rudzińska  informuje, że ujawnione przez Panstwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia.

6. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotycząca zakupu danego produktu w Zielarni Kujawskiej ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Zielarni Kujawskiej jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

7. Możliwe są następujące formy płatności:
- przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep Zielarnia Kujawska zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu zamówień.
- przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysyłany jest e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia oraz numerze rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności za złożone zamówienie. W razie złożenia zamówienia telefonicznie, informacje o przyjęciu zamówienia i numerze rachunku bankowego przekazywana jest również telefonicznie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie przekazywane jest do magazynu celem przygotowania do wysyłki. W przypadku przedpłaty przelewem Kupujący zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 3 dni od złożenia zamówienia. Więcej informacji na temat dostawy i płatności znajduje się w § 2 "Sposoby składania zamówienia, realizacja zamówienia, sposoby płatności i koszty dostawy".

8. Zielarnia Kujawska, wobec kupującego będącego konsumentem, ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Więcej informacji znajdą Państwo w § 4 "Reklamacje".

9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu Zielarnia Kujawska nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

11. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu albo telefonicznie i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Sklep Zielarnia Kujawska zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego.

3. Sposoby składania zamówienia, realizacja zamówienia, sposoby płatności i koszty dostawy

1. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 pod numerami telefonu 606-191-929, 517-194-501 albo przez stronę stronę www.zielarniakujawska.pl przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 13:00 a także w soboty, niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składane telefonicznie będą realizowane tylko za pomocą metody płatności przelewem bankowym. Produkty zamówione telefonicznie lub za pomocą strony www.zielarniakujawska.pl  wysyłany jest w ciągu 48 godzin, licząc od daty wpływu płatności na konto.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Kupującego na okres 3 dni.

3. Podczas składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza danych osobowych umożliwiającego realizację oraz wysyłkę zamówienia.

4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w następstwie błędnego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Kupującego, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.

6. W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu, wysyłany jest e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia oraz numerze rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności za złożone zamówienie. W razie złożenia zamówienia telefonicznie, informacje o przyjęciu zamówienia i numerze rachunku bankowego przekazywana jest również telefonicznie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie przekazywane jest do magazynu celem przygotowania do wysyłki. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy zielarniakujawska.pl  lub telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00: 517-194-501.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego o zaistniałej sytuacji, jej przyczynach i przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

8. Kupujący może zmodyfikować lub odstąpić od złożonego zamówienia w wypadku, gdy towar nie został jeszcze wysłany. Wprowadzenie zmian w zamówieniu lub odstąpienie od złożonego i nie wysłanego zamówienia, jest możliwe wyłącznie drogą telefoniczną w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00; tel. 517-194-501

9. Sprzedawca zastrzega możliwość dostarczenia przesyłki z zamówieniem wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca dopuszcza możliwość wysłania przesyłki za granicę wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto.

10. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.

Ceny przesyłki kurierskiej są następujące:

a. kurier - przesyłka do 30 kg (przy wpłacie na konto) – 16,00 zł brutto,

b. kurier - przesyłka do 30 kg (za pobraniem) – 22,00 zł brutto,

c. koszt przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg lub przesyłek wysyłanych za granicę – ustalany jest z Kupującym indywidualnie drogą mailową lub telefonicznie.

11. Podczas składania zamówienia Kupujący wybiera jeden ze sposobów, w jaki zostanie dokonana zapłata za zamówiony towar. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
- przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. Sklep Zielarnia Kujawska zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji tego typu zamówień.
- przedpłata przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysyłany jest e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia oraz numerze rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności za złożone zamówienie.

12. W przypadku przedpłaty przelewem, należność za zakupiony towar i wysyłkę należy przekazać bezpośrednio na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:  

 79 1140 2017 0000 4402 1306 3575 mBank  

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać numer zamówienia. Brak wskazania numeru zamówienia może spowodować opóźnienie w jego realizacji.

13. W przypadku przedpłaty przelewem Kupujący zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie towaru, nie później jednak niż w termie 3 dni od złożenia zamówienia.Bezskuteczny upływ wskazanego terminu będzie skutkować tym, że Sprzedawca zwolni zamówiony towar spod rezerwacji i dokona anulowania zamówienia. 
4 Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z § 2 pkt 9 regulaminu sklepu internetowego FitComfort oraz art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Wskazane w pkt 1 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania; w przeciwnym wypadku konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, kurierem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Państwo na poniższym formularzu:

 

                                                                          Miejscowość...., data.......

Dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon)

 

Zielarnia Kujawska Małgorzata Rudzińska

ul. Kilińskiego 7, 87-800 Włocławek

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ...... w ...... o numerze .....

 

Proszę o zwrot kwoty ....

Na rachunek bankowy ....

Zwracam w stanie niezmienionym towar ....

Otrzymany dnia ......

 

 

 

...........................
podpis konsumenta

 

6. Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem (kopią faktury VAT).

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

9. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

10. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Państwa listem priorytetowym; powinniście Państwo odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

11. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samym sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   11.1  Kupujący ma prawo wymienić zakupiony produkt. W tym celu zobowiązany jest odesłać produkt na swój koszt, dołączając w formie pisemnej informację na jaki produkt Sprzedawca powinien go wymienić wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.

   11.2 Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

 

5. Reklamacje

1. Zgodnie z § 2 pkt 8 regulaminu sklepu internetowego Zielarnia Kujawska, Sprzedawca - względem Kupującego będącego konsumentem - ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową należy powiadomić sklep telefonicznie bądź mailowo.

3. Sklep ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu.

4. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

5. Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl .

6. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały (zdjęcia, receptury, teksty, logo itp.) zamieszczone na stronie Sklepu oraz przekazywane drogą mailową, są chronione prawami autorskimi. Korzystanie z nich, kopiowanie i drukowanie jest możliwe wyłącznie na potrzeby własne. Kopiowanie i wykorzystywanie informacji zawartych na stronie Sklepu oraz w e-mailach wysyłanych przez Sprzedawcę, dla celów publicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody pisemnej właściciela Sklepu.

2. Zdjęcia publikowane na stronie sklepu internetowego Zielarnia Kujawska  są wyłączną własnością Sprzedawcy.

3. Nazwy firm, nazwy producentów oraz znaki towarowe zostały umieszczone na stronie Sklepu w celach informacyjnych i stanowią wyłączną własność ich prawnych właścicieli.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego Zielarnia Kujawska . Zmiany regulaminu nie dotyczą zamówień złożonych i przyjętych do realizacji, wobec których zastosowanie znajduje Regulamin w treści obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

5. Umowa kupna-sprzedaży produktów udostępnionych na stronie sklepu internetowego Zielarnia Kujawska zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.